Általános Szerződési Feltételek
a Dunaroll Szolgáltatás igénybevételére, Nagy Péter E.V. tulajdonában lévő roller bérletére


Tartalomjegyzék


I. Általános rendelkezések
II. Fogalom-meghatározások
III. A Szolgáltatás használatának általános feltételei
IV. Jogok és kötelezettségek
Bérbeadóra vonatkozó rendelkezések:
Ügyfélre vonatkozó rendelkezések:
V. Regisztráció és a Szerződés megkötése
VI. Jármű ellenőrzése és használata
VII. Jármű igénybevétele
VIII. Jármű leállítása
IX. Jármű visszaadása
X. Bérleti időszak
XI. Fizetési módok és díjak
XII. Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszüntetése
XIII. Panaszkezelés
XIV. Adatkezelési szabályok
XV. Záró rendelkezések


I. Általános rendelkezések

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek a Dunakanyarban igénybe vett „Dunaroll” szolgáltatás
  felhasználásának feltételeit, valamint a bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseket és
  feltételeket határozzák meg. A Dunaroll Szolgáltatás lehetővé teszi a regisztrált Ügyfelei számára,
  hogy az Ügyfél mobil eszközére telepített mobilalkalmazás révén rollert béreljenek.
 • A Dunaroll szolgáltatásokat Kismaroson a Nagy Péter Egyéni Vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros Kossuth
  Lajos út 68.., adószáma: 56207255-1-33., statisztikai számjele:
  56207255-7721-231-13.) teljesíti (továbbiakban:Bérbeadó). A Bérbeadó az ATOM szoftver
  szerviz és licence használatára a SIA ATOM Mobility (székhelye: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-1011, Riga,
  Latvia,) kötött megállapodások alapján Magyarország terület.n kizárólagosan
  jogosult. További információk a szoftverről és a SIA Atom Tech-ról:https://www.atommobility.com/)

  II. Fogalom-meghatározások
 • Általános Szerződési Feltételek – jelen dokumentum, amely a Dunaroll szolgáltatások (a
  továbbiakban: Szolgáltatás) felhasználására vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozza
  meg. E rendelkezések elfogadása, valamint a jelen szerződésben foglalt feltételek betartása a
  Dunaroll Rendszer és a Járművek használatának alapvető feltétele. A Dunaroll Szolgáltatás
  igénybevételével az Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél által elfogadásra kerül.
 • Szerződés – az Ügyfél és a Bérbeadó között a Szolgáltatás Magyarországon a Mobil
  Alkalmazásban és a weboldalon kijelölt Szolgáltatási Területen érvényes Általános Szerződési
  Feltételek, valamint az Ügyfél mobil eszközére telepített mobilalkalmazás révén a Jármű
  bérletére létrejött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. Az Ügyfél tudomásul
  veszi, hogy a Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
  rendelkezéseket magában foglaló tartalommal az Ügyfél Dunaroll Mobil Applikációban történő
  regisztrációjakor automatikusan megkötésre kerül, feltéve, hogy az Ügyfél kijelenti annak
  elfogadását. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a felek között
  szerződéses jogviszony nem jöhet létre.
 • Bérbeadó – a Járművet a Szolgáltatási Területen a Dunaroll Rendszert használó Ügyfél
  rendelkezésére bocsátó Nagy Péter Egyéni Vállalkozó
  (székhelye:2623 Kismaros Kossuth Lajos Út 68.., magyar adószáma: 56207255-1-13., statisztikai számjele:
  56207255-7721-231-13.), akivel az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával bérleti szerződést kötött.
 • Ügyfél – a Dunaroll Rendszer felhasználója, bérlője, aki végrehajtotta a regisztrációt és
  elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ezáltal ő a Bérbeadóval a Jármű Szolgáltatási
  Területen történő bérlésére vonatkozóan szerződéses jogviszonyt létesítő személy.
 • Felek – Ügyfél és Bérbeadó együttesen történő megnevezése.
 • Szolgáltatás – az Ügyfél által saját mobil eszközén Dunaroll elnevezésű Mobil Alkalmazás
  használatával Bérbeadótól Jármű bérbeadására irányuló szolgáltatás.
 • Dunaroll Rendszer – Járművek bérlésének közvetítésére bevezetett nemzetközi jogvédett
  rendszer, ideértve a Járművek bérlését lehetővé tevő szoftvert is. Az ATOM lincenc szerződés által biztosított
  Android és iOS operációs rendszerekkel működő, illetve mobil
  Internet böngészővel rendelkező mobil, tablet, vagy egyéb informatikai eszközökön installációt
  követően elérhető alkalmazás, amely regisztrációt követően hozzáférést biztosít a Járművek
  bérléséhez.
 • Jármű – a Dunaroll Rendszeren keresztül bérelhető roller, fantázianevén „Dunaroll eszköz”,
  amely fel van szerelve távmérésre, helyzet meghatározásra és a használat akadályozására
  alkalmas eszközzel és lábbal vagy villanymotorral hajtható.
 • Bérleti Időszak – a Jármű bérleti időszaka, amíg a szerződéses rendelkezéseknek
  megfelelő módon vissza nem adják a Járművet a Bérbeadó részére és ez a Dunaroll Rendszerben
  az Ügyfél részére visszaigazolásra kerül.
 • Szolgáltatási Terület – az a földrajzi terület, amelynek határain belül a járművet bérelni
  és szabályszerűen lehet visszaadni. A Szolgáltatási Terület mindenkori kiterjedését ábrázoló
  térkép a Mobil Alkalmazásban és a www.dunaroll.hu weboldalon kerül közzétételre.
 • Árlista – a Dunaroll Szolgáltatások igénybevételének a díjait tartalmazza, amely az alábbi
  helyeken érhetőek el: Mobil Alkalmazásban és a www.dunaroll.hu weboldalon.
 • Bérleti Díj – a Bérleti Időszak alatt a fenti weboldalon meghatározott egységár
  figyelembe vételével kerül meghatározásra. A Bérleti Díj elszámolására egységnyi díj/perc
  alapon forintban kerül sor, függetlenül attól, hogy az Ügyfél igénybe veszi, vagy veheti a Jármű
  elektromos meghajtását.
 • Alapdíj: A Jármű igénybevételekor (QR kóddal történő Jármű feloldásakor) forintban
  esedékes díj, amely a tényleges használattól független díj. Minden egyes újabb igénybevételkor
  ismételten meg kell fizetni az Alapdíjat, amely mértéke az alábbi oldalon érhető el: Mobil
  Alkalmazásban és a www.dunaroll.hu weboldalon.
 • Foglalási díj: A Jármű távoli hozzáféréssel történő lefoglalásakor forintban fizetendő díj,
  amely mértéke az alábbi oldalon érhető el: Mobil Alkalmazásban és a www.dunaroll.hu
  weboldalon.
 • Foglalás: A Jármű az Ügyfél által Mobil Alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel
  történő lefoglalása. Amennyiben a foglalás időszakában nem veszi igénybe a Szolgáltatást, akkor
  a Szolgáltatásról 24 óra időtartamra letiltásra kerül. A lefoglalás maximális időtartama az alábbi
  oldalon érhető el: Mobil Alkalmazásban és a www.dunaroll.hu weboldalon.
 • Várakozási díj – Parkolásnál érvényes díj, melynek elszámolása díj/perc alapon történik
  a várakozási funkció elindításával.
 • Ügyfél Fiók – az ügyfél személyes fiókja, amely a Dunaroll Rendszerbe történő
  regisztrációkor jön létre és a személyes, valamint a fizetési adatokat tartalmazza az Adatvédelmi
  Tájékoztatóban (Privacy Policy) rögzített ideig.

  III. A Szolgáltatás használatának általános feltételei
 • A Szolgáltatás igénybevételére kizárólagosan a Mobil Alkalmazás letöltésével és azon
  keresztül történő regisztrációt követően, illetve a Szolgáltatás vásárlása során az Ügyfél, ha a
  Bérbeadó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános
  Szerződési Feltételeket (ÁSZF), és nyilatkozni arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót
  megismerte, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A négyzet
  kiválasztásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásához.
  Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Bérbeadó
  és az Ügyfél között.
 • Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
  Bérbeadó szolgáltatásait és közöttük bérleti szerződés nem jön létre.
 • A Szolgáltatás igénybevételére az az Ügyfél jogosult, aki az alábbiaknak együttesen
  megfelel:
  • elektromos roller vezetésére képes 18. életévet betöltött természetes személy, aki nem áll
  járművezetést korlátozó ittas, bódult, vagy egyéb állapotban;
  • a regisztráció során kért személyes adatokat megadta;
  • az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokban foglaltakat magára nézve
  kötelezőnek fogadta el.
 • A Bérbeadó az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések szerint adja
  bérbe a Járművet az Ügyfélnek.

  IV. Jogok és kötelezettségek

  Bérbeadóra vonatkozó rendelkezések:
 • A Bérbeadó az SIA Atom Tech által biztosított ATOM szoftver és a Dunaroll
  Rendszer igénybevételével szükségképpen, a jelen bérleti jogviszony zavartalan megvalósulása
  és biztosítása érdekében az alábbi személyes adatokat rögzíti és továbbítja az ATOM Mobility
  részére, amelyet az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott időtartamig tárol:
  • keresztnév
  • családnév
  • cím
  • email
  • telefon
  • geolokációs adatok
  • bérlési adatok
  • járműadatok
  • fizetési adatok (APCOPay)
  • személyazonosító kód; (Veriff OU által feldolgozva)
  • nem; (Veriff OU által feldolgozva)
  • születési dátum; (Veriff OU által feldolgozva)
  • nemzetiség; (Veriff OU által feldolgozva)
  • állampolgárság; (Veriff OU által feldolgozva)
  • dokumentumszám; (Veriff OU által feldolgozva)
  • dokumentum kiadásának dátuma; (Veriff OU által feldolgozva)
  • dokumentum érvényességének időtartama; (Veriff OU által feldolgozva)
  • jogosítvány; (Veriff OU által feldolgozva)
 • A Bérbeadó rendszeres karbantartásokkal erőfeszítéseket tesz, hogy a Járművek
  műszaki állapota lehetővé tegye azok rendeltetésszerű használatát.
 • Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés
  megkötésekor, a Bérleti Időszak kezdetekor előre nem látható körülmények által, vagy a
  Járművet nem rendeltetésszerűen, vagy a Szerződés, vagy a jogszabály megszegésével okozott
  károkért. A Bérbeadó kizárja továbbá a felelősségét minden olyan károkért, amely
  eredményeként az Ügyfél a Járművet nem tudja igénybe venni. Bérbeadó felelőssége kizárólag a
  közvetlen károkra terjed ki és Bérbeadó semmilyen esetben sem kötelezhető a következmény
  károk, elmaradt vagyoni előnyök megtérítésére. Továbbá Bérbeadó semmilyen olyan az
  Ügyfélnek a Járművön, vagy bárhol máshol a Bérleti Időszak alatti használat során elhelyezett
  vagyontárgyaiban bekövetkező károkért nem tartozik felelősséggel, beleértve azon károkat is,
  amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél a Jármű használatba vétele előtt nem győződött meg
  arról, hogy a Jármű ép, sérülésmentes és alkalmas-e az adott vagyontárgy elhelyezésére, vagy
  kár okozására vagy sem.
 • Bérbeadó a Mobil Alkalmazás technikai zavarai, az adatforgalom megszakadása,
  harmadik személyek általi manipulációja, a Mobil Alkalmazás elérhető tartalmainak hibája,
  hiányossága okán felmerülő bármely károkért kizárólag akkor felelős, ha azok Bérbeadó
  szándékos magatartásának eredményei.
  Ügyfélre vonatkozó rendelkezések:
 • Az Ügyfél felelős a Jármű irányadó jogszabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű
  és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban történő használatáért.
 • A Járművet kizárólag maga az Ügyfél vezetheti. A Jármű vezetését nem adhatja át
  más személynek. Amennyiben az Ügyfél a Járművet jelen rendelkezéseket megszegve bármely
  harmadik személy részére átadja, úgy a harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel
  Bérbeadó felé, és teljes egészében köteles helytállni a harmadik személy helyett, ugyancsak
  egyetemlegesen felel a harmadik személy által Bérbeadótól független személyek részére okozott
  jogsértésekért, illetve károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért.
 • Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy – a Jármű rendeltetésszerű használatára
  vonatkozó szabályokra is tekintettel – a bérbevétel időpontjában fennálló, annak megfelelő,
  üzemképes és sérülésmentes műszaki állapotban adja vissza a Járművet. Az Ügyfél köteles
  maradéktalanul helytállni a Jármű használata során Járműben keletkezett valamennyi hibákért,
  károkért és sérülésekért.
 • A Jármű bérbevételtől a visszaadás időpontjáig az Ügyfél felelősségi körébe
  tartozik, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az általa bérbe vett Jármű sérülésének és
  ellopásának megakadályozására.
 • Amennyiben a Járműben bármilyen okból eredően s.rül.s, illetve meghibásodás,
  kár, rongálás történt vagy egyéb okból eredően nem használható, továbbá amennyiben azt
  eltulajdonították, az Ügyfél köteles erről a Bérbeadót a Mobil Applikáción keresztül értesíteni, és
  szükség szerint az illetékes hatóságokat (rendőrség, mentő, tűzoltóság stb.) is értesíteni köteles.
  Amennyiben a meghibásodás lehetetlenné teszi a Jármű további biztonságos és vonatkozó
  rendelkezéseknek megfelelő használatát, az Ügyfél köteles megállni, és a Mobil Alkalmazáson
  keresztül tájékoztatni a Bérbeadót Jármű használatának akadályáról és a bérleti viszony
  megszűnését kezdeményezni.
 • Ha a Járművet baleset, lopás, tűz, vagy más sérülés (ideértve az állatok által
  okozottakat is) éri, az Ügyfél köteles értesíteni az előző pontban meghatározott elérhetőségen a
  Bérbeadót, valamint ezzel egyidejűleg az esemény jellegétől függően az illetékes hatóságokat
  (tűzoltóság, rendőrség, szükség esetén mentőszolgálat stb.). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az
  illetékes hatóságokat köteles arról tájékoztatni, hogy általa vezetett Jármű elektromos motorral
  rendelkezik. Az Ügyfél köteles az eseményt követően haladéktalanul Mobil Alkalmazáson
  keresztül tájékoztatni a Bérbeadót az esemény részleteiről, beleértve az eljáró hatóságok által
  megtett intézkedésekről.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű nem rendelkezik harmadik személynek
  nem szándékosan okozott kárra érvényes felelősségbiztosítással. Az Ügyfél hibájából, illetve
  Ügyfélnek felróhatóan bekövetkezett baleset, illetve káresemény esetén, ideértve azt is,
  amennyiben az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, vagy nem
  rendeltetésszerűen használta a Járművet, az Ügyfél köteles helytállni mindennemű kárért, illetve
  igényekért, ideértve a harmadik személyek által érvényesített igényeket is, függetlenül, hogy azt
  k.zvetlenül az Ügyféllel, illetve a Bérbeadóval szemben érvényesítik. Az Ügyfél által akár
  szándékosan, akár gondatlanul okozott káresemény esetén, illetve jogszabályba ütk.ző használat
  esetén az Ügyfél köteles a Bérbeadót mentesíteni mindennemű hátrányos jogkövetkezmények
  alól.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:
  • tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag vagy egyéb jogszabályban tiltott
  szer hatása alatt, gyógyszerek vagy olyan egyéb gyógyszernek nem minősülő szerek hatása
  alatt használni, amelyek használata, illetve fogyasztása mellett jogszabályi rendelkezések
  vagy a vonatkozó előírások szerint tilos vagy nem javasolt a járművezetés;
  • tilos a Járművet rallyra, ugratásra, mutatványokra, sporteseményekre, bármiféle
  versenyre, úttesztelésre, vagy fizetett szállítási szolgáltatásokra, illetve bármely tárgy
  vontatására vagy tolására használni;
  • tilos a Járművel közúton közlekedni, a közúti közlekedést bármely módon akadályozni.
  • tilos a Járművel olyan tárgyakat vagy anyagokat szállítani, amelyek állapota, mérete,
  formája, vagy tömege hatással lehet a Jármű, vagy a közlekedés-biztonságra;
  • tilos gyúlékony, mérgező, vagy más veszélyes anyagokat szállítani;
  • tilos a Járművet a jogszabályok megszegésével használni;
  • tilos személyt, illetve jogszabályban tiltott módon eszközt, illetve állatot szállítani;
  • tilos a Járművet a Szolgáltatási Területen kívül vinni;
  • tilos a Járművet a közúti közlekedés szabályaival ellentétes módon, vagy nem
  rendeltetésszerűen használni;
  • tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni.
 • A Jármű jogszabályellenes vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel
  ellentétes használata esetén a Bérbeadó jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződést azonnali
  hatállyal megszüntetni, illetve a Bérbeadó a Szolgáltatást korlátozni, melynek módját, mértékét
  és idejét Bérbeadó jogosult saját hatáskörben eldönteni. Bérbeadó fenntartja magának a jogot,
  hogy azon Ügyfelekkel, akikkel szemben a jelen pont alapján azonnali hatályú felmondással élt,
  a továbbiakban nem köt újabb Szerződést.
 • Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet a Jármű használata során,
  illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot és hatósági eljárás során megállapított díjat,
  kötelezést, továbbá helytáll a hatóságok, illetve harmadik személyek által megállapított
  kötelezettségekért. Amennyiben az Ügyfél vitatja azok jogosságát, úgy tudomásul veszi, hogy
  személyesen köteles eljárni ezen eljárások során azzal, hogy a Bérbeadó nevében nem jogosult
  semmilyen felelősséget elismerni, Bérbeadóra nézve kötelezettséget vállalni, továbbá
  jognyilatkozatot tenni és eljárni.
 • A Szolgáltatási Területen kívüli baleset vagy más esemény bekövetkezésekor az
  Ügyfél teljesítés kártérítési felelőssége alapján köteles megtéríteni a károkat, valamint a
  Szolgáltatási Területen kívüli használatból eredően a Bérbeadónak felmerült többletköltséget,
  továbbá a Szerződés alapján egyébként a Bérbeadó részére fizetendő díjakat.
 • A Jármű nem rendeltetésszerű használata esetén a Bérbeadó az alábbi díjakat
  jogosult érvényesíteni az Ügyféllel szemben az Ügyfél által a nem rendeltetésszerű használatból
  eredően okozott egyéb igényeket, költségeket, károkat meghaladóan:
  ESEMÉNY, KÖVETELÉS ÖSSZEGE
  SORSZÁM
  1 A Jármű javításának költsége, ha az Ügyfél alkohol vagy más kábítószer, illetve egyéb a
  jogszabályban vagy egyéb előírás szerint tiltott szer hatása alatt vezette a Járművet
  Javítás teljes költsége, ideértve például a Jármű szállítását és esetleges bírósági, hatósági
  költségeket, harmadik személyek által támasztott igényeket
  2 A Jármű parkolása / nem megfelelő módon történő visszaadása (pl. jogszabály által nem
  megengedett helyen)
  Jármű átszállításának költsége, továbbá esetleges hatósági eljárások (például
  bírság) költsége, kötelezések díjai
  3 A Jármű szállítási költsége a Szolgáltatási Terület határáig, amennyiben a Jármű használatára a
  Szolgáltatási Területen kerül sor, illetve kívül ér véget
  5.000 Ft + Áfa szállítási költség, továbbá bérleti idő növekmény
  4 A Jármű teljes megsemmisülése, vagy elvesztése esetén (ha a Jármű 24 órán keresztül a GPS
  által nem meghatározható helyen van).
  300.000 Ft (Áfa-t tartalmazza)
  5 A Jármű elzárása, illetve más Ügyfél számára hozzáférhetetlenné tétele esetén
  büntetésként 120 perc Bérleti díjat számolunk fel.
  6 A Jármű olyan helyen hagyása esetén, ahol a bérletet lezárni nem lehet.
  Büntetésként várakozási díjat számolunk fel.
  7 Az Ügyfél felelős a Szerződésben foglalt rendelkezések megsértése vagy
  megszegése esetén felmerülő követelésekért, jogkövetkezményekért, ideértve a harmadik
  személy által támasztott követelések teljesítéséért, harmadik személyek irányába történő
  maradéktalan helytállásért.

  V. Regisztráció és a Szerződés megkötése
 • Az Ügyfél regisztrációja és annak pozitív visszaigazolása a Dunaroll Rendszer
  használatának és Szerződés megkötésének kötelező feltétele.
 • A regisztrációra Mobil Alkalmazáson kerülhet sor. A regisztráció során kapott
  információban foglaltak betartásával a következő adatokat szükséges megadni:
  • e-mail cím
  • keresztnév
  • vezetéknév
  • telefonszám
  • születési idő
  • lakcím
  • fényképes igazolvány, (pl. személyi igazolvány, vagy útlevél, jogosítvány)
  • fénykép
  • díjfizetéshez használt kártya adatai
 • Az Ügyfél Fiók aktiválásra és ellenőrzésére azt követően kerül sor, hogy a Járművet
  használó Ügyfél személyi igazolványának fénymásolata (fényképes oldal), és a fenti adatok
  elküldésre kerültek a Mobil Alkalmazásban és az adategyeztetés eltérést, illetve
  szabálytalanságot nem talált, továbbá az Ügyfélnek a Dunaroll Rendszerben nincs nyilvántartott
  lejárt tartozása, valamint bármilyen okból eredően nem került eltiltásra a Szerződés kötéstől a
  Dunaroll Rendszerben.
 • Az Ügyfél a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós
  adatok kerültek megadásra, valótlan adatok megadása, illetve annak már gyanúja esetén is a
  Bérbeadó jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását.
 • Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során bármely adatát hibásan vagy hiányosan adja
  meg, úgy azok javítását, illetve kiegészítését a Mobil Alkalmazás profil beállításaiban teheti
  meg.
 • Az Ügyfél a sikeres regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval jogosult a
  Dunaroll Rendszerbe belépni, illetve azt használni.
 • Az Ügyfél köteles a személyes fiókja esetén az Ügyfél adatainak
  módosításával tájékoztatni a Bérbeadót az adataiban bekövetkezett változásáról (kül.n.s
  tekintettel a következőkre: email cím, mobiltelefonszám, fizetési adatok változása, fényképes
  igazolvány elvesztése). A megadott adatok frissítésének hiányában a Szerződést Bérbeadó
  jogosult felmondani, vagy a Dunaroll Rendszer használatát korlátozni.
 • Az Ügyfél azt követően, hogy elvégezte a regisztrációs folyamatot a jelen ÁSZF
  elfogadta, az elfogadást jelölő négyzet bejelölésével ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit
  kötelezőnek ismeri el magára nézve. Ezt követően Ügyfél elektronikus üzenetet kap a megadott
  email címére, amely alapján be tud lépni a létrehozott Ügyfél profiljába. A belépést követően
  Ügyfél köteles megadni a kártyaadatait, amelynek ellenőrzését követően Ügyfél jogosult a
  Járművet igénybe venni. Az ÁSZF elfogadásával jön létre a felek között a Bérleti Szerződés
  (Szerződés). Az Ügyfél a személyes fiók belépéskor hozzáférést kap a Bérbeadóval megkötött
  Szerződése rögzített adataihoz, különösen a Jármű használati időtartama és fizetés adataihoz
  mindaddig, amíg az adatai tárolásra kerülnek. Az Ügyféllel létesített Szerződés során megadott
  adatait a Dunaroll Rendszerben SIA Atom mobility szerverein tárolják az Adatvédelmi
  Tájékoztatóban megadott időtartamig.
 • A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, továbbá az Ügyfél felhatalmazza az Bérbeadót
  arra, hogy az Ügyfél szerződéskötési jogosultságának meglétét, illetve az Ügyfél által közölt
  adatok helytállóságát ellenőrizze.
 • Szerződés megkötése abban az esetben a jelen ÁSZF elfogásával lehetséges, ha az Ügyfél
  aktív Ügyfél Fiókkal rendelkezik a Dunaroll Rendszerben. Az aktív Ügyfél Fiók státusz az
  alábbiakat jelenti:
  • fizetési kártya adatainak megadása, az egyes összegek automatikus terhelésére szolgáló
  fizetési formaként.
 • A Dunaroll Rendszer az alábbi bankkártya típusokat fogadja el:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro.
 • A Bérbeadó nem köteles vizsgálni, hogy a szerződő fél a bankkártya tulajdonos
  személyével azonos vagy sem, illetve, hogy a bankkártya felhasználására jogszerűen került sor,
  vagy sem, az azt használó személy birtokába jogszerűen került, vagy sem. Amennyiben a
  bankkártya tulajdonosa másra ruházza át a bankkártyát, úgy a kártyát használó harmadik személy
  bármely tevékenységéért, az általa okozott károkért a bankkártya tulajdonosa tartozik helytállni.
  A bankkártya tulajdonosa a Bérbeadóval szemben nem jogosult igényt érvényesíteni. A Bérbeadó
  jogosult annak az Ügyfélnek a Dunaroll Rendszer használatát ideiglenesen vagy véglegesen
  korlátozni, illetve teljesen kitiltani, akinek az esetében a Bérbeadó tudomására jut, hogy az
  Ügyfél nem jogszerűen használta a fizetés eszközül szolgáló bankkártyát, illetve bankszámlát.
 • A Bérbeadó díjai forintban értendők. Devizában történő fizetés esetén, ha a Bérbeadó a
  www.dunaroll.hu weboldalán másként nem rendelkezik, abban az esetben az TransferWise Europe által
  nyilvánosságra hozott vételi árfolyamát kell alapul venni. Ha Bérbeadó az TransferWise Europe által
  nyilvánosságra hozott vételi árfolyamától eltér, azt előzetesen a www.dunaroll.hu weboldalon
  egyértelmű árfolyam megjelöléssel nyilvánosságra hozza.
 • Amennyiben nem a Bérbeadó hibájából volt sikertelen Ügyfél által adott adatok alapján
  az egyes összegek automatikus terhelése, úgy ebben az esetben Bérbeadó jogosult kötbért felszámítani.
  Amely teljesülés hiányában minden egyes nappal növekszik.
 • Jármű tényleges igénybevételéhez az Ügyfél elindítja a Mobil Alkalmazást és a
  képernyőn megjelenő lépéseket követve, ún. QR kód lefényképezésével használatba veszi a
  Járművet. A Jármű használatának a díja perc alapon kerül forintban elszámolásra, a QR kód
  lefényképezésétől kezdve, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a Járművet ténylegesen használja-e.

  VI. Jármű ellenőrzése és használata
 • Használat előtt az Ügyfél köteles a Járművet lefényképezni és elsősorban
  kerékberendezés, kormányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések,
  fékhatás ellenőrzésével meggyőződni arról, hogy a Jármű a használatra alkalmas állapotban van
  (a világító- és fényjelző berendezések esetleges meghibásodása ellenére a Jármű használatra
  alkalmasnak minősül). Amennyiben a Jármű használatra alkalmas állapota nem garantált, illetve
  kétely merül fel, úgy tilos használni a Járművet.
 • Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, műszaki hibát észlel a Járművön használat
  közben, köteles azt azonnal bejelenteni a Bérbeadónak a Mobil Alkalmazáson keresztül és a
  lehető legközelebbi helyen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően üzembiztosan
  szüks.g szerint leparkolni a Járművel.
 • Amennyiben használatra alkalmatlan, illetve jogszabályi rendelkezések szerint nem
  műszaki okokból nem használható Járművet vesz használatba az Ügyfél és sérülést, illetve
  műszaki hibát az Ügyfél nem jelez a Bérbeadónak felé, a használatba vételtől kezdve az Ügyfél
  felelőssé tehető a Járműben utóbb fellelhető és ismertté vált sérülésekért, illetve műszaki
  hibákért.
 • Az Ügyfél nem végezhet javításokat vagy módosításokat a Járművön, és nem jogosult a
  Járműbe szerelt eszközökhöz és akkumulátorokhoz hozzányúlni, azokon bármilyen
  módosításokat, beállításokat, illetve átalakításokat végezni. A fenti kötelezettségek megszegése
  esetén az Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 • A Bérbeadó javasolja, hogy az Ügyfél tartson magánál internetkapcsolatra és hívásokra
  alkalmas mobiltelefont a Bérleti Időszakban, hogy szüks.ges és indokolt esetben kapcsolatba
  léphessen a Bérbeadóval.
 • A Bérbeadó kérésére az Ügyfél köteles megadni a bérelt Jármű konkrét helyét annak
  érdekében, hogy lehetővé tegye a Jármű vizsgálatát, ellenőrzését.
 • Az Ügyfél a Járművet a Szolgáltatási Területen kívül nem jogosult használni és a Jármű
  visszaadásnak is a Szolgáltatási Területen belül kell megtörténnie.

  VII. Jármű igénybevétele
 • Az Ügyfél jogosult a rendelkezésre álló, más Ügyfél által nem használt Járművet igénybe
  venni a Mobil Alkalmazáson keresztül. A Jármű igénybevételére vonatkozó foglalás a foglalás
  megtörténtétől számított 15 percig érvényes és díjmentes. Amennyiben a Járművet az Ügyfél 15
  percen belül nem béreli ki (azaz Ügyfél nem köt Szerződést), úgy a foglalás törlésre kerül és a
  Jármű ismét elérhetővé válik más Ügyfelek számára is, és 4 óra időtartamra az Ügyfél a
  Szolgáltatásból kizárásra kerül.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy minden Jármű egyedi azonosítóval rendelkezik, mely
  betűk és számok kombinációjából áll.

  VIII. Jármű leállítása
 • Az Ügyfél köteles a Járművet megfelelő módon a kihelyezett tárolókban elhelyezni vagy az erre való lehetőség
  hiányában (a rollert a lezáró helyzetbe
  helyezni) és Járműre vonatkozó magyar közúti közlekedés szabályai szerint a kihelyezett tárolóhoz legközelebb
  eső helyen kitámasztóval, álló helyzetben leparkolni.
 • A Járművet csak a Szolgáltatási Területen megjelölt parkolóhelyeken belül lehet leparkolni, vagy ahol a
  Járműre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint azok parkolása, tárolása engedélyezett és a
  Járművet feltehetően nem éri károsodás, azt nem tulajdonítják el.
 • Amennyiben a Járművel tiltott helyen kerül megállásra, várakozásra, illetve parkolásra,
  úgy az ezekből eredő jogkövetkezményekért kizárólagosan az Ügyfél tartozik helytállni, az
  illetékes hatóságok megkeresésére a Bérbeadó jogosult megnevezni az Ügyfelet és adatait a
  megkereső hatóság részére átadni.

  IX. Jármű visszaadása
 • Az Ügyfél köteles megfelelő módon visszaadni a Járművet.
 • A Jármű visszaadása akkor minősül megfelelőnek, ha:
  • a Járművet a jelen ÁSZF-nek és a jogszabályi rendelkezések szerint parkolták le,
  • a Járművet a Bérbeadó által meghatározott Szolgáltatási Területen belül parkolták le,
  • a Járművet lezáró helyzetbe helyezték,
  • a mobilhálózat elérhető azon a területen, ahol a Járművet visszaadták,
  • a Jármű üzemképes.
 • A Bérbeadó tulajdonát képező és a Jármű alkotórészét, tartozékát képező dolgokat,
  tárgyakat, berendezéseket az Ügyfélnek tilos eltávolítani, eltulajdonítani vagy kidobni a Bérlet
  Időszakában és azt követően.
 • Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy visszaadáskor a Jármű fizikailag elérhető a
  Dunaroll Rendszer más regisztrált Ügyfelei számára. Ez úgy lehetséges, hogy belép a Dunaroll
  Rendszerbe és ellenőrzi a Jármű elérhetőségét vagy kapcsolatba lép a Bérbeadóval a Mobil
  Alkalmazáson keresztül.
 • A Bérleti Időszak a Mobil Alkalmazásban a „Lezárás” opció kiválasztásakor és a Jármű
  lefényképezésével, valamint a Járműnek a fent meghatározott rendelkezések szerint történő
  visszaadásával zárul le.

  X. Bérleti időszak
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű használatát, villanymotor igénybevételét a kibérelt
  Jármű akkumulátorának töltöttségi szintje korlátozza, melyet az Ügyfél köteles a használat előtt
  a Mobil Alkalmazásban ellenőrizni, továbbá az Ügyfél úti céljának elérése és Jármű használata
  során figyelembe venni.
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű villanymotorral elérhető sebessége jogszabályi
  előírás, illetve a Bérbeadó által meghatározottak szerint korlátozásra kerül(het), amely korlátozás
  miatt az Ügyfél nem jogosult a Bérbeadóval szemben követelés érvényesítésére.
 • Mindaddig, amíg a Jármű akkumulátora a vezetéshez megfelelő töltöttségi szintet mutat,
  az Ügyfél elektromosan is használhatja a Járművet vagy Ügyfél döntésétől függően
  abbahagyhatja annak használatát.
 • Az akkumulátor töltöttségi szintje látható a Jármű kijelzőjén és a Mobil Alkalmazásban.
  A Jármű típusától függően a lemerült akkumulátor jelzése ugyanakkor megjelenhet a kijelzőn.
 • Amennyiben a Jármű akkumulátora nem rendelkezik megfelelő és az Ügyfél által
  használni kívántak szerinti töltöttséggel, úgy Bérbeadó nem köteles kicserélni vagy feltölteni az
  akkumulátort a Szerződés fennállta alatt. Az Ügyfél nem jogosult mechanikusan hozzáférni,
  kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort.

  XI. Fizetési módok és díjak
 • Az Ügyfélnek alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére:
  • bankkártyás fizetés
 • A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a
  Bérbeadó megterhelje (és opcionálisan ezzel egyidejűleg átirányítson pénzösszegeket az Ügyfél
  egyéni számlájáról) a fizetőeszközt, vagy az Ügyfél bankszámláját, amelyet az Ügyfél a Mobil
  Alkalmazásban a regisztrációs folyamat során meghatározott.
 • Az Ügyfél a Mobil Alkalmazásba bevitt adatok pontosságáért és fennállásáért polgári
  jogi és büntetőjogi felelősséggel helytállni tartozik.
 • A Bérbeadó nem dolgoz fel a fizetés teljesítésével kapcsolatos adatokat, kivéve a
  tranzakció számát, valamint a fizetést teljesítő személy teljes nevét.
 • A bankkártya megterhelésével, a bankkártyás fizetéssel vagy a banki átutalással
  kapcsolatban felmerülő díjak, költségek és közterhek megfizetésének kötelezettsége
  kizárólagosan az Ügyfelet terheli, az a Bérbeadóra semmilyen formában nem hárítható át, nem
  terhelhető.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mindazon díjak, melyek az Általános Szerződési
  Feltételekben nem kerültek meghatározásra, külön a www.dunaroll.hu weboldalon kerülnek
  meghatározásra.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Bérbeadó jogosult a díjakat időről időre
  megváltoztatni és az Ügyfél, valamint a Bérbeadó között létrejött Szerződésre a Szerződés
  megkötésének az időpontjában mindenkor érvényes díjak az irányadók és alkalmazandóak.
 • A Szerződés során jelen Általános Szerződési Feltételekben és a www.dunaroll.hu
  weboldalon meghatározott díjak kerülnek felszámításra. Azok a díjak, amelyek egységalapon
  kerülnek számolásra a díj összegét az érintett egységár és az egységnyi idő percben
  meghatározott szorzata és az alapdíj összege adja. A Jármű használatának díját megkezdett
  percenként számítjuk.
 • A Bérleti Díj fizetési kötelezettség, a Szerződés megkötésétől a Jármű megfelelő
  visszaadásának Dunaroll Rendszerben történő visszaigazolásáig áll fenn (Bérleti Időszak).
 • A Jármű Bérleti Időszak lezárását követően az Ügyfél információt kap a Jármű
  használatáért felszámított díjakról a Mobil Alkalmazáson keresztül, és ezt követően elektronikus
  úton a vonatkozó pénzügyi bizonylat is megküldésre kerül az Ügyfél részére. Amennyiben az
  Ügyfélnek a Dunaroll Rendszerben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az Ügyfél nem
  jogosult a Bérbeadóval jogviszonyt létesíteni, illetve a Bérbeadó jogosult a jogviszony
  létesítését, a Dunaroll Szolgáltatás teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az Ügyfél fizetési
  kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz.

  XII. Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszüntetése
 • Az Ügyfél a szerződéskötéstől számított tizennégy naptári napon belül jogosult indokolás
  n.lkül elállni a Szerződéstől, illetve felmondani a Szerződést. Amennyiben az Ügyfél elállási,
  illetve felmondási jogával élni kíván, úgy elállási, illetve felmondási szándékát egyértelműen
  tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, személyesen vagy elektronikus úton
  küldött levél útján) a Bérbeadó részére az alábbiakban megjelölt elérhetőségek valamelyikére:
  • személyes bejelentés vagy postázási cím: 2623 Kismaros Kossuth Lajos út 68.
  • elektronikus cím: dunarollhungary@gmail.com
 • Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogának gyakorlása során jogosult használni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
  Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. Amennyiben az Ügyfél eláll a Szerződéstől, illetve felmondja a Szerződést, úgy a Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Bérbeadó általi visszatérítésre az Ügyfél
  által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül sor, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az Ügyfelet a visszatérítéssel,
  illetve annak módjából eredően semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés alapján már igénybe vett szolgáltatásokat, úgy ezen szolgáltatások ellenértékének a
  visszatérítésére a Bérbeadó nem köteles. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát Szerződés
  tekintetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítésére az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével került sor és az Ügyfél tudomásul
  vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási, illetve felmondási jogát az Ügyfél nem jogosult gyakorolni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése az Ügyfél azon cselekményének minősül, amely alapján Bérbeadó az Ügyfél kifejezett kérésére és beleegyezésével kerül sor a szolgáltatás egészének a Bérbeadó által történő teljesítésére és amely szolgáltatás teljesítése a Bérleti Időszak végéig tart és amelyre teljesítésre tekintettel az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát.

  XIII. Panaszkezelés
 • Az Ügyfél panaszával vagy észrevételével írásban vagy szóban bármikor a Bérbeadóhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
  • személyes bejelentés vagy postázási cím: 2623 Kismaros Kossuth Lajos út 68.
  • elektronikus cím: dunarollhungary@gmail.com
  • Messenger,elérhetőség: a dunaroll facebookoldalon keresztül
 • A Bérbeadó személyesen szóban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel,
  amelynek egy példányát a panaszosnak adja át az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a
  panaszról nem szükséges jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben az Ügyfél panaszának annak
  megtételével egyidejűleg helyt adnak és elintézésre kerül.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:
  • panaszos neve,
  • panaszos lakcíme
  • ügyféli minősége (Ügyfél személyesen jár, törvényes képviselője, illetve
  meghatalmazottja útján)
  • panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
  • panasz részletes leírása
  • panaszos által bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok felsorolása;
  • amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges a Bérbeadó nyilatkozata
  • jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása
  • jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
  • panasz egyedi azonosítószáma
  • telefonon történt szóbeli panasz kivételével a panaszos aláírása.
 • A Bérbeadó az Ügyfél által előterjesztett a panaszt haladéktalanul köteles kivizsgálni és a
  benyújtásától számított harminc naptári napon belül írásban indokolással ellátott érdemi választ
  köteles adni. Amennyiben a Bérbeadó helyt ad a panaszban foglaltaknak úgy egyidejűleg teljesíti
  az Ügyfél által kérteket. A Bérbeadó nem köteles megválaszolni a n.vtelenül vagy ismételten
  előterjesztett, vagy korábban már érdemben megválaszolt panaszokat.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a panasz elbírására
  szüks.g esetén az Ügyfél által megadott adatokat, a térfigyelő kamerák felvételeit, az üzemeltető
  informatikai vagy egyéb adatait, valamint létrejött Szerződés teljesítésével kapcsolatban rögzített
  adatokat is felhasználja a panasz kivizsgálása során.
 • A Bérbeadó a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati
  példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak azok kérésére bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a panasz benyújtója a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
  Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei
  Békéltető Testület)(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.., telefon: 06-1-792-7881,
  e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu) fordulhat jogorvoslatért.

  XIV. Adatkezelési szabályok
 • Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az
  abban, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint személyes adatait [e-mail
  cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, szület.si idő, lakcím, fényképes igazolvány, (pl.
  személyi igazolvány, vagy útlevél, jogosítvány), fénykép, díjfizetéshez használt kártya adatai] a
  Bérbeadó kezelje. Az ezekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Bérbeadó a Szerződésben
  biztosított jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából az Ügyfélre vonatkozóan
  olyan személyes adatokat kezel, amelyek az Ügyféllel kapcsolatba hozhatók, és amelyek által az
  Ügyfél közvetve vagy közvetlenül azonosíthatóvá válik, illetve amelyek az érintettekre
  vonatkozó következtetést tartalmaznak.
 • A személyes adatok megadása önkéntes, de szüks.ges a Dunaroll Rendszer használatához.
  A személyes adatok megadásának elmulasztása, illetve meg nem adása lehetetlenné teszi a
  Dunaroll Rendszer használatát.
 • Az adatkezelés célja a jelen ÁSZF-ben foglalt Dunaroll Szolgáltatások igénybevételére
  vonatkozó szerződés teljesítése
 • Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a
  továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig
  tart, kivéve, ha az Ügyfél a szerződéses kötelezettségét megszegte, vagy az Ügyféllel szemben a
  Bérbeadó kárigényt támaszt, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és
  az adatkezelés időtartama az igény érvényesítéséig tart.
 • Amennyiben az adatkezelést jogszabályi kötelezettség írja elő, akkor az adatkezelés
  időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint áll fenn, ekkor az adatkezelés jogalapja a
  GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja.
 • A Bérbeadó a mindenkor a hatályos jogszabályi követelményekkel összhangban kezeli az
  Ügyfél személyes adatait.
 • A Bérbeadó nem jogosult az Ügyfél Mobil Alkalmazás elérésére használt telefonszámát,
  vagy privát belépési adatait (login és jelszó) harmadik személynek átadni.
 • Az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett hozzájárulásával a Bérbeadó, illetve partnerei
  szolgáltatásainak és termékeinek ismertetése és használatának előmozdítása (közvetlen
  üzletszerzési célú reklámüzenetek küldése) céljából az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén
  reklámüzeneteket jogosult küldeni az Ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségei útján.
 • Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását – a jövőre nézve – bármikor
  visszavonhatja, a közvetlen üzletszerz.si célú rekl.müzenetek küldéséhez, illetve az ehhez
  kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását az Ügyfél külön is visszavonhatja.
 • Az adatkezelések tényleges időtartamát az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, de az
  jogszabályon alapuló adatkezelések esetén nem haladja meg az egyes jogszabályokban
  meghatározott időtartamot, egyéb adatkezelések esetén pedig azt az időtartamot, amelyre az
  érintett hozzájárulása vonatkozik.
 • A Bérbeadó, mint adatkezelő mellett a Atom Mobility nyújtja (továbbiakban: Atom Mobility), SIA “ATOM Tech”
  (Cégjegyzékszám: LV 29538689,székhelye: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-1011, Riga, Latvia, Email:
  support@atommobility.com). a Dunaroll Rendszer üzemeltetése és Szerződés teljesítése során
  adatfeldolgozóként vesz részt. A további adatfeldolgozók személyéről a Bérbeadó az
  Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket.
 • Az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítése körében a Bérbeadó rendelkezésre álló
  megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait, kül.n.sen a jogosulatlan
  hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, s.rül.s, megsemmisül.s ellen. A
  Bérbeadó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
  intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
  kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Bérbeadó gondoskodik továbbá arról, hogy az adatbiztonsági kötelezettségeket Szerződés teljesítése során
  közreműködő további adatkezelők, adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályi és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően betartsák.
 • A Dunaroll Rendszer használatához és a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó bankkártyás
  fizetési műveletek lebonyolítása érdekében a fizetési művelet teljesítéséhez szüks.ges adatokat a
  Bérbeadó továbbítja a fizetési műveletek megvalósítását támogató pénzforgalmi szolgáltató felé.
 • A Bérbeadó személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba nem
  továbbít, kivéve ha az Ügyfél a külföldi állampolgár és a Szolgáltatás igénybevételéhez az
  Ügyfél által megadott külföldi pénzintézet felé a tranzakcióhoz szükséges adatok továbbításra
  kerülnek.
 • A személyes adatok kezelésének további részletes feltételeit az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a www.dunaroll.hu honlapon és
  elérhető a Bérbeadó székhelyén.

  XV. Záró rendelkezések
 • A Bérbeadó jogosult a jövőre nézve módosítani az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, illetve a www.dunaroll.hu weboldalon közölt díjakat egyoldalúan
  módosítani, amelyek azok kihirdetésével, a www.dunaroll.hu honlapon történt közzététellel lépnek hatályba.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 • Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő bérleti szerződésekre a szerződéskötés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 • A felek között megkötésre kerülő jelen Szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra, a későbbiekben is hozzáférhető. Magyar nyelvű a Szerződés, melyre magatartási kódex nem vonatkozik. Bérbeadó a Szerződéseket elektronikus nyilvántartási rendszereiben, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett rögzíti, és kezeli.
 • A Felek a közöttük létrejött Szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatban felmerülő vitákat megkísérelik egymás között, békés úton, tárgyalások során
  rendezni. A Dunaroll Szolgáltatás igénybevétele kapcsán közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákra vonatkozóan a Felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. A Felek rögzítik továbbá, hogy a közöttük létrejövő Szerződés teljesítési helyeként a Szolgáltatási Területet jelölik meg, tekintettel a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben foglaltakra is.
 • A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.
 • 1. számú melléklet
  ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT MINTA
  Nagy Péter Egyéni Vállalkozó részére
  címe: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 68.
  e-mail:dunarollhungary@gmail.com
  Alulírott ………………………………………. (név) ………………………………….. (lakcím)
  ……………………………… (gépjárművezetői engedély száma) kijelentem, hogy gyakorlom
  elállási/felmondási jogomat a Nagy Péter E.V. és köztem létrejött Szerződés alapján
  nyújtott szolgáltatás tekintetében.
  Szerződéskötés időpontja: ……………………………………….
  A fogyasztó(k) neve: ……………………………………….
  A fogyasztó(k) címe: ……………………………………….
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  Dátum: ………………….……………………………………………………
  Aláírás

 • 2.számú melléklet
  HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN
  MEGKERESÉSHEZ

  Alulírott ………………………………………. (név) …………………………………..
  (lakcím), mint a Nagy Péter E.V. (székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos utca 68., által Magyarországon működtetett közösségi elektromos roller kölcsönző rendszer szolgáltatásait igénybe venni kívánó személy, úgy nyilatkozom, hogy a Nagy Péter E.V Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismertem és megértettem.
  Hozzájárulok ahhoz, hogy Nagy Péter E.V. megjelölt személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt
  feltételek szerint kezelje.
  Hozzájárulok / nem járulok hozzá (aláhúzandó)
  ahhoz, hogy a Nagy Péter E.V. az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az általam megadott
  elérhetőségekre szolgáltatásainak vagy partnerei a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak
  ismertetése, népszerűsítése, ismertsége növelése és használatának előmozdítása érdekében tájékoztató és
  üzletszerz.si célú üzeneteket küldjön a közvetlen megkeresés módszerével.
  Dátum: ………………….
  ……………………………………………………
  Aláírás